Les dades condueixen a l’estratègia de disseny del lloc de treball de la vostra empresa?

Com les decisions basades en dades poden millorar la satisfacció i la productivitat dels empleats