Biografia de Sam Harris (Viqui)

Sam Harris és solter o casat? Esposa, alçada, valor net i biografia. Descobrim l'afer, la família i el sou de Sam Harris.