Seguiu el líder: Gestió caminant

Sovint, les organitzacions es troben en la situació següent: hi ha una missió i s'han identificat i acordat els comportaments desitjats, tot i que queda una desconnexió entre el lideratge i el personal.