El vostre negoci va a parar als gossos?

Els estudis demostren que tenir gossos al lloc de treball redueix l’estrès i augmenta la satisfacció. Aquí hi ha tres coses que els llocs de treball permeten als gossos fer-ho bé.