Com escriure la secció financera d’un pla de negoci

Un esquema de l’estratègia de creixement de la vostra empresa és essencial per a un pla de negoci, però simplement no està complet sense els números que en facin una còpia de seguretat. Aquí teniu alguns consells sobre com incloure coses com una previsió de vendes, un pressupost de despeses i un estat de fluxos d'efectiu.

Ràtios financers

Termes relacionats: Balanços; Estats de fluxos d'efectiu; Estats de resultats; La rendibilitat sobre actius...