Com la recessió i una màquina de cosir van convertir aquest exproductor de Hollywood en un empresari

Després d'una inversió financera, l'executiva de televisió Marla Ginsburg va trobar tota una segona carrera.