Estats financers

Condicions relacionades: informe anual; Auditories externes; Fulls de balanç; Estats de fluxos d'efectiu; Estats de resultats ...

Flux de caixa amb descompte

L’anàlisi del flux de caixa amb descompte (DCF) és una tècnica per determinar què val una empresa avui a la llum dels seus rendiments en efectiu en el futur. S’utilitza habitualment per les persones que compren un negoci. Es basa en el flux de caixa perquè es sumaran els fluxos futurs de caixa del negoci. Es diu...

Cicle de conversió d’efectiu

El cicle de conversió d’efectiu (CCC) és una mesura clau de la liquiditat de les petites empreses. El cicle de conversió d’efectiu és el nombre de dies entre el pagament de les matèries primeres o les mercaderies que es tornen a vendre i la recepció de l’efectiu procedent de la venda de les mercaderies fetes amb aquesta matèria primera o comprades per a la seva revenda. El ...

Marge de benefici

Termes relacionats: relacions financeres ...

Pressupost publicitari

Consells sobre pressupostos i negociacions, a més d'eines promocionals per a la publicitat.